Όροι Χρήσης


ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Το παρόν καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους το Tattoobox.gr παρέχει πρόσβαση στο περιεχόμενό του. Οι χρήστες του ιστότοπου πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά το παρόν πριν την χρήση του ιστότοπου, καθώς κάνοντας με οποιονδήποτε τρόπο χρήση του ιστότοπου συμφωνούν με τους όρους που αναγράφονται στο παρόν και δεσμεύονται στην τήρησή τους.

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ TATTOOBOX.GR

1.1 Το Tattoobox.gr είναι ένας ψυχαγωγικός ελληνικός ιστότοπος που προωθεί την τέχνη της δερματοστιξίας μέσα από την προβολή της δουλειάς καλλιτεχνών δερματοστιξίας ανά την Ελλάδα. Παράλληλα το Tattoo Box δημοσιεύει αρθρογραφία σχετική με το αντικείμενο της δερματοστιξίας. 

1.2 Το Tattoobox.gr δεν πουλάει υπηρεσίες δερματοστιξίας παρά μόνον διαφημιστικό χώρο και υπηρεσίες προβολής σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες που επιθυμούν να προβάλλουν τις υπηρεσίες ή και τα προϊόντα τους στο TattooBox.gr.

1.3  Το Tattoobox.gr δεν συμμετέχει με κανέναν τρόπο στην διαδικασία πώλησης και την διαδικασία αγοράς ανάμεσα σε εσάς και τον επαγγελματία ή εργαστήριο δερματοστιξίας.

1.4 Το Tattoobox.gr έχει το δικαίωμα κατά την κρίση του, να αναστείλει τη λειτουργία της Ιστοσελίδας για οποιοδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων εργασιών συντήρησης ή αναβάθμισης – χωρίς αυτές να αποτελούν τον μόνο λόγο αναστολής - και δεν φέρει καμία ευθύνη προς τους χρήστες ή προς τους διαφημιζόμενους για οποιαδήποτε τέτοια αναστολή ή μη διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας.

1.5 Το Tattoobox.gr διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιαδήποτε αλλαγή στις λειτουργίες και το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας όπως να προσθέσει ή να διακόψει λειτουργίες και χαρακτηριστικά που συμπεριλαμβάνονται στις δωρεάν και συνδρομητικές υπηρεσίες του προς τα μέλη του χωρίς να χρειάζεται συγκατάθεση των χρηστών.

1.6 Εαν επιθυμείτε να αγοράσετε μία υπηρεσία από έναν επαγγελματία ή εργαστήριο δερματοστιξίας που προβάλλεται στην Ιστοσελίδα, θα πρέπει να απευθυνθείτε στον ίδιο χρησιμοποιώντας τους δημοσιευμένους τρόπους επικοινωνίας (στοιχεία επικοινωνίας, φόρμα επιικοινωνίας).

 

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

2.1 Πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών και άνω

2.2 Συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόλογος για όλες τις δραστηριότητες σας στην Ιστοσελίδα.

2.3 Συμφωνείτε ότι δεν θα υποβάλετε προς εμφάνιση στην Ιστοσελίδα, οποιαδήποτε αξιολόγηση, σχόλιο, σύνδεσμο ή άλλο στοιχείο που θα μπορούσε λογικά να θεωρηθεί προσβλητικό, παράνομο ή ακατάλληλο με οποιοδήποτε τρόπο : Προωθεί τον ρατσισμό, το μίσος ή τη σωματική βλάβη οποιασδήποτε φύσης εναντίον κάθε ομάδας ή ατόμου / προβάλλει πορνογραφικό υλικό/ παρενοχλεί άλλα πρόσωπα / προωθεί υβριστικές, άσεμνες, δυσφημιστικές συμπεριφορές / προωθεί παράνομες ενέργειες συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης κάποιου άλλου απορρήτου ή την παροχή ή τη δημιουργία ιών υπολογιστών / προωθεί ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες / παραβιάζει δικαιώματα τρίτων.

2.4 Δε θα προχωρήσετε σε οποιαδήποτε ενέργεια η οποία είναι πιθανό να βλάψει οποιονδήποτε χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα,

2.5 Δε θα κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της με τρόπο ο οποίος θα παραβιάζει οποιαδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων.

2.6 Δεν θα κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας που τρόπο που να δρα παραπλανητικά και με δόλο κατά της ιστοσελίδας ή των υπόλοιπων χρηστών της με σκοπό την απόσπαση χρημάτων ή τη συκοφαντική δυσφήμιση.

2.7 Θα χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες που τίθενται στη διάθεση σας μέσω της Ιστοσελίδας με δική σας ευθύνη και ανάληψη ρίσκου.

2.8 Στην περίπτωση κατά την οποία το Tattoobox.gr, κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, θεωρεί ότι έχετε παραβιάσει οποιονδήποτε από τους όρους που αναφέρονται στο παρόν άρθρο 3, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που κρίνει αναγκαία, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της άμεσης λήξης και χωρίς προειδοποίηση, της χρήσης και πρόσβασης σας στην Ιστοσελίδα (εγγεγραμμένος ή μη εγγεγραμμένος χρήστης), και στην περίπτωση παράνομης χρήσης στην κίνηση όλων των νόμιμων διαδικασιών.

 

3. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

3.1 Όλες οι πληροφορίες, το φωτογραφικό και ενημερωτικό υλικό - αρθρογραφία που διατίθενται μέσα από το Tattoobox.gr, είτε προέρχονται από τη συντακτική ομάδα του Tattoobox.gr είτε από τους χρήστες της ιστοσελίδας (εγγεγραμένους ή μη)  προορίζονται μόνο ως πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές δεν θα πρέπει με κανέναν τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο, ανά πάσα στιγμή να θεωρηθούν συμβουλή οποιασδήποτε φύσης. Ως εκ τούτου, σε ουδεμία τέτοια πληροφορία δεν πρέπει να στηριχθεί κανείς αποκλειστικά για τη λήψη μιας απόφασης.

3.2 Αναγνωρίζετε ότι το Tattoobox.gr δεν έχει κανέναν έλεγχο πάνω στην ποιότητα, την τιμή, την κατάσταση ή την νομιμότητα των υπηρεσιών και προϊόντων που σχετίζονται με τους Καλλιτέχνες και τα Εργαστήρια Δερματοστιξίας που προβάλλονται στο TattooBox.gr. Το Tattoobox.gr δεν φέρει ευθύνη απέναντί ​​σας για οποιεσδήποτε ανακρίβειες σε σχέση με τις δημοσιευμένες πληροφορίες που αφορούν τις υπηρεσίες και τα στοιχεία Καλλιτεχνών και Εργαστηρίων Δερματοστιξίας.

3.3 Ο επισκέπτης αποδέχεται ότι το Tattoobox.gr  δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκύψουν άμεσα ή έμμεσα από τις αποφάσεις τους στις οποίες συνέβαλλαν πληροφορίες δημοσιευμένες στο Tattoobox.gr και από τις συναλλαγές τους με τους τρίτους που προβάλλονται μέσω του Tattoobox.gr. Οι επισκέπτες είναι οι μόνοι υπεύθυνοι να ελέγχουν την ορθότητα και εγκυρότητα των πληροφοριών που προβάλλονται στο Tattoobox.gr, να ελέγχουν την αξιοπιστία ή μη των επαγγελματιών αυτών και να αποφασίζουν με δική τους αποκλειστικά ευθύνη και ρίσκο εάν θα προχωρήσουν στην αγορά υπηρεσιών και προϊόντων από αυτούς. Σε περίπτωση οποιαςδήποτε αρνητικής εμπειρίας ή ζημιάς (ηθικής, οικονομικής ή σωματικής φύσεως μεταξύ άλλων) από την χρήση του ιστότοπου και των προϊόντων/ υπηρεσιών των προβληθέντων επαγγελματιών και επιχειρήσεων, ο επισκέπτης και χρήστης καθιστά αζήμιo και απαλλάσσει από κάθε φύσεως ευθύνη το Tattoobox.gr και τους διαχειριστές του.

3.4 Το Tattoobox.gr κάνει το καλύτερο δυνατόν για να διασφαλίσει την ποιότητα και εγκυρότητα των πληροφοριών που δημοσιεύει. Ωστόσο δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι πληροφορίες αυτές είναι χωρίς λάθη και απολύτως ασφαλείς για χρήση από τους επισκέπτες.

3.5 Για τις ιστοσελίδες τρίτων όπου παραπέμπεται ο χρήστης μέσω  συνδέσεων (Links) ουδεμία ευθύνη φέρει το Tattoobox.gr για τη διαθεσιμότητα, την καταλληλότητα, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο των εν λόγω ιστοσελίδων και δεν υποστηρίζει τις απόψεις που εκφράζονται σ 'αυτές.

 

4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4.1 Το Tattoobox.gr είναι δυνατόν να επεξεργάζεται μέρος ή το σύνολο των στοιχείων που έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς, προωθητικές ενέργειες και βελτίωση των παρερχομένων υπηρεσιών.

4.2 Σε καμία περίπτωση δεν θα πουλήσει τα στοιχεία αυτά σε τρίτα μέρη.

4.3 Επίσης δεν θα κάνει κατάχρηση επικοινωνίας (spam) προς τα εγγεγραμμένα email.  

4.4  Για την ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας χρησιμοποιούνται cookies. Τα cookies είναι φορείς πληροφορίας η οποία χρησιμοποιείται από τις ιστοσελίδες για την καλύτερη χρήση τους. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα δέχεστε την τοποθέτησή τους από την ιστοσελίδα στον φυλλομετρητή σας.

 

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

5.1 Τα πνευματικά δικαιώματα αυτού του ιστότοπου ανήκουν στους ιδιοκτήτες του Tattoobox.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαικής νομοθεσίας.

5.2 Για όλες τις φωτογραφίες ή τα σχέδια τατουάζ που κοινοποιούνται στο gallery του TattooBox, τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους δημιουργούς τους. Κάθε κοινοποιημένη φωτογραφία έχει αναφορά στον καλλιτέχνη και το εργαστήριο δερματοστιξίας.

5.3 Η συντακτική ομάδα του TattooBox επιλέγει για το gallery αποκλειστικά φωτογραφίες τατουάζ που δημοσιεύονται στη σελίδα Facebook των επιχειρήσεων δερματοστιξίας, όπου ο φυσικός τους σκοπός είναι να κοινοποιούνται περαιτέρω από τρίτους, συμβάλλοντας στην προβολή της επιχείρησης. Η κοινοποίησή τους στο TattooBox γίνεται με σκοπό την προβολή του καλλιτέχνη και της επιχείρησης και υπέρ των συμφερόντων τους. Αν παρ'όλ'αυτά κάποιος καλλιτέχνης επιθυμεί οποιαδήποτε στιγμή να εξαιρεθούν έργα του από το TattooBox, μπορεί να επικοινωνήσει με το TattooBox στέλνωντας το σχετικό αίτημα.

5.4 Το Tattoobox.gr χρησιμοποιεί για την παραγωγή περιεχομένου του blog φωτογραφίες που είναι δημοσιευμένες στον παγκόσμιο ιστό. Αυτές οι φωτογραφίες δεν είναι πνευματική ιδιοκτησία του Tattoobox.gr και όπου είναι δυνατόν αναφέρεται η πηγή προέλευσης. Η πνευματική ιδιοκτησία εξακολουθεί να ανήκει στον δημιουργό τους. Στην περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε αντίρρηση του δημιουργού τους για την χρήση τους από το Tattoobox.gr, η παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων δεν έγινε κακοβούλως και το υλικό θα αποσυρθεί κατόπιν αιτήματος στο οποίο αποδεικνύεται η πνευματική ιδιοκτησία του τρίτου. 

5.5 Τα δημοσιευμένα άρθρα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Tattoobox.gr εκτός κιαν αναφέρεται ρητά ότι πρόκειται για αναδημοσίευση άρθρων τρίτων ή φιλοξενία συγγραφέων εκτός συντακτικής ομάδας του Tattoobox.gr.Η άδεια να χρησιμοποιεί ο χρήστης τα στοιχεία είναι αυστηρά προσωπική. Επιτρέπεται μόνο η προσωπική χρήση των στοιχείων και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να εκμεταλλευθεί οποιοσδήποτε για οποιονδήποτε σκοπό πλην της προσωπικής του χρήσης καθ' οιονδήποτε τρόπο (ηλεκτρονικό ή άλλο) τα στοιχεία, όπως ενδεικτικά να τα αναδημοσιεύσει σε άλλες ιστοσελίδες ολικά, μερικά, περιληπτικά, διασκευάζοντας ή παραφράζοντάς τα, και να δημιουργεί παράγωγα έργα τα οποία θα βασίζονται ολικά ή μερικά σε αυτά. Επιτρέπεται μόνο το κοινωνικό μοίρασμα (social sharing) των link προς τις σελίδες περιεχομένου του TattooBox.gr. 

5.6 Όλα τα απορρέοντα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Η χρήση, αναδημοσίευση και εκμετάλλευση των περιεχομένων του Tattoobox.gr χωρίς την άδεια της δικαιούχου επισύρει σωρεία αστικών και ποινικών κυρώσεων, ιδίως εκ του νόμου 2121/1993 "περί πνευματικής ιδιοκτησίας", του Π.Κ., και του άρθρου 60 του Α.Κ., καθώς και άλλων ειδικότερωννόμων.

 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

6.1 Ως συνδρομητικά μέλη ορίζονται οι επιχειρήσεις που απολαμβάνουν πρόσβαση σε ειδικές συνδρομητικές υπηρεσίες προβολής της επιχείρησής τους έναντι αντιτίμου που καταβάλλουν στο Tattoobox.gr. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, δυνατότητα διαχείρισης των πληροφοριών της καταχώρησης του Studio, δυνατότητα προβολής της επωνυμίας τους σε περίοπτες θέσεις στην ιστοσελίδα και δυνατότητα upload σχεδίων τατουάζ από καλλιτέχνες του studio.

6.2 Τα συνδρομητικά μέλη δηλώνουν ότι έχουν διαβάσει και αποδέχονται το σύνολο των όρων που περιγράφονται στις ενότητες 1 έως 5 και επιπλέον αποδέχονται τους ειδικούς όρους της ενότητας 6.

6.3 Η ενέργεια της πρόσβασης στο διαχειριστικό περιβάλλον της πλατφόρμας μέσω εισαγωγής μοναδικού username/password που έχει οριστεί για την επιχείρηση,  ισοδυναμεί με δήλωση αποδοχής του συνόλου των όρων χρήσης από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και από κάθε υπάλληλο αυτής που τυχόν χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο username για πρόσβαση.

6.4 Ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης είναι υπεύθυνος για τη διαφύλαξη του μοναδικού username και password του. Ουδεμία ευθύνη φέρουμε για ζημιές από κακόβουλες ενέργειες τρίτων που ενέργησαν πρόσβαση με τα μοναδικά σας username/password.   

6.5 Κάθε μοναδική συνδρομή μέλους αντιστοιχεί σε ένα μοναδικό username που ισοδυναμεί για μία (1) άδεια χρήσης για ένα κατάστημα. Αν μία επιχείρηση κατέχει παραπάνω από ένα καταστήματα (studios), δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το ίδιο username για όλα τα καταστήματα. Θα χρειαστεί να πληρώσει ξεχωριστή συνδρομή για κάθε κατάστημα που επιθυμεί να εγγράψει ως συνδρομητικό μελος. 

6.6 Τα συνδρομητηκά μέλη δηλώνουν ότι είναι οι ιδιοκτήτες των πνευματικών δικαιωμάτων για τις φωτογραφίες και σχεδίων τατουάζ που οι ίδιοι ανεβάζουν στην πλατφόρμα του Tattoobox.gr ή αν δεν είναι, ότι εκπροσωπούν τον νόμιμο ιδιοκτήτη τους, δηλαδή τον καλλιτέχνη τατουάζ και έχουν τη συναίνεσή του για το ανέβασμα των φωτογραφιών. Επίσης έχουν τη συναίνεσή του για το ανέβασμα λοιπών φωτογραφιών και κειμένου που σχετίζονται με το ατομό του, όπως π.χ. φωτογραφία προφίλ και βιογραφικό.

6.7 Στην περίπτωση που ο όρος 6.6 παραβιάζεται, τα συνδρομητικά μέλη φέρουν αποκλειστική ευθύνη για τις νομικές συνέπειες των πράξεών τους και αναγνωρίζουν ότι το Tattoobox.gr και οι διαχειριστές του δε φέρουν απολύτως κανένα μέρος της ευθύνης.

6.8 Τα ίδια τα συνδρομητικά μέλη είναι υπεύθυνα να φροντίσουν για τη λιγότερη δυνατή αντιγραψιμότητα των σχεδίων τατουάζ που ανεβάζουν. Το Tattoobox.gr συνιστά να κάνουν φωτογράφηση των σκίτσων σε ελαφρώς πλάγια κλίση (προοπτική) και να προσθέτουν ευδιάκριτο logo της επιχείρησης ή και του καλλιτέχνη. Τα συνδρομητικά μέλη αποδέχονται ότι το Tattoobox.gr δε φέρει απολύτως καμία ευθύνη στις περιπτώσεις κακόβουλων ενεργειών εκ μέρους χρηστών της ιστοσελίδας όπως για παράδειγμα αντιγραφή μέρους ή του συνόλου του concept του σχεδίου από τρίτους καλλιτέχνες.  Σε περίπτωση οποιαςδήποτε ζημιάς (ηθικής, οικονομικής) από την αντιγραφή των σχεδίων, η επιχείρηση- συνδρομητικό μέλος καθιστά αζήμιo και απαλλάσσει από κάθε φύσεως ευθύνη το Tattoobox.gr και τους διαχειριστές του.

6.9 Τα συνδρομητικά μέλη φέρουν την εύθυνη για την ακρίβεια και τη φερεγγυότητα των πληροφοριών που καταχωρούν στην πλατφόρμα. Το Tattoobox.gr δεν διενεργεί ελέγχους ούτε φέρει ευθύνη από τυχόν ανακρίβειες στα δεδομένα που καταχωρούν τα συνδρομητικά μέλη.

6.10 Το Tattoobox.gr δε φέρει ουδεμία ευθύνη για τις συναλλαγές της επιχείρησής σας με τους πελάτες που σας βρίσκουν μέσω της ιστοσελίδας μας και πάσας φύσεως ζημιές που μπορεί να προκύψουν για την επιχείρηση ως αποτέλεσμα αυτών των συναλλαγών. Η επιχείρησή σας έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τις υπηρεσίες της σε οποιοδήποτε χρήστη της ιστοσελίδας μας, αν το κρίνει συνετό.

 
 

Θες να λαμβάνεις προτάσεις τατουάζ και προσφορές από το TattooBox? Γράψε το email σου!

Εγγραφή